VCA gecertificeerd

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Deze checklijst voor aannemers is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Dienstverlenende bedrijven worden getoetst op hun VGM-beheersysteem zodat ze gecertificeerd worden.

Bedrijven met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving moeten een VCA-certificatie hebben.

Hegoprojecten VCA gecertificeerd

Hegoprojecten is VCA gecertificeerd, en beschikt over een eigen machinepark om werkzaamheden uit te voeren. Voor specifieke werkzaamheden worden ook machines en diensten ingehuurd.

WKA

WKA betekent Wet Ketenaansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat bedrijven die personeel inhuren aansprakelijk zijn voor de loonheffingen. Ook wanneer de uitlener verzuimt deze te betalen. De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Bekijk onze WKA